FUNKCE
Sem vložte podnadpis

AVM

Přesná automatická ventilace

Adaptivní ventilační mód je chytrý ventilační režim, který značně redukuje počet ventilačních nastavení, a tím uživateli usnadňuje práci. Díky konstantnímu měření plicních parametrů, přizpůsobuje AVM dech po dechu podle potřeb pacienta - bez ohledu na to, zda je pacient ventilován mechanicky nebo dýchá spontánně. AVM vždy automaticky vypočítá optimální ventilační vzor při nejnižším možném ventilačním tlaku a bezpečně podporuje pacienty od intubace až po extubaci.

HFOT

Nejvyšší komfort pacienta

Vysokoprůtoková kyslíková terapie (HFOT) je schopná, v kombinaci s aktivně zvlhčovaným turbínovým systémem, efektivně zlepšovat okysličení pacientů při současném zvyšování komfortu pacienta. Toho je dosaženo díky vysokým průtokům, které vytváří pozitivní tlak v nazofaryngeálním prostoru. Oproti konvenčním neinvazivním typům ventilace, mohou pacienti při současně probíhající HFOT pít, jíst, mluvit.

LRT

Automatický recruitment

Nástroj pro recruitment (LRT) je automatický manévr, který poskytuje všechny potřebné informace pro recruitment plic spolehlivým, reprodukovatelným a jednoduchým způsobem. Nejprve probíhají měření, aby bylo zjištěno, zda jsou plíce pacienta schopny recruitmentu. Pokud ano, mohou být následně kolabované alveoly nebo oblasti plic znovu otevřeny.

AnimatedLung

Dokonalý přehled o stavu plic


AnimatedLung je dynamický nástroj, který vizualizuje mechanický stav plic pacienta. Srozumitelný grafický displej pomáhá na první pohled detekovat jakékoliv změny v poddajnosti nebo odporu plic, stejně jako spontánní aktivitu pacienta.

TargetVent

Ventilace od 2 mL

Pro pacienty s extrémně nízkou porodní váhou nabízí bellavista 1000 neo plnou ventilační platformu s cílovými dechovými objemy od 2 mL. TargetVent může být také použita při neinvazivní ventilaci. Díky preciznímu a rychlému kompenzačnímu systému auto.leak a proximálnímu průtokovému senzoru iFlow 40 je řízená target ventilace možná během tlakově podporovaných, spontánních i neinvazivních režimů. Senzor detekuje změny v průtokových ventilačních vzorech při velmi vysoké vzorkovací frekvenci.

nCPAP a nIPPV

Ventilace až do 200 dechů za min


Mód bellavista nCPAP může být použit na základě tlaku nebo průtoku. Mód nCPAP sleduje dechovou frekvenci a poskytuje tak dodatečné bezpečí díky alarmu apnoe. S bifázovým neinvazivním nIPPV módem je možné provádět ventilaci při vysokých frekvencích až do 200 dechů za minutu.

Backup ventilace

Zachování spontánního respiračního rytmu


Funkce Burst Backup poskytuje maximální bezpečí při nCPAP ventilaci. Nastavením určitého množství dechů můžete předejít stavu apnoe bez přechodu na ventilaci v režimu apnoe. Novorozenec tak může pokračovat v dýchání se svým vlastním spontánním respiračním rytmem.