bellavista 1000
Sem vložte podnadpis

Všestranné řešení k zajištění ventilace

Kombinace nejmodernější technologie ventilace s inovativní koncepcí uživatelského ovládání. Ventilace neonatálních až dospělých pacientů. Pro využití na jednotkách intenzivní péče, intermediárních odděleních nebo na jednotkách respirační péče, bez ohledu na to, zda potřebujete zajistit invazivní nebo neinvazivní ventilaci pacienta. Vysoce výkonný turbínový pohon, kompaktní design zařízení a výdrž baterie minimálně 4 hodiny umožňují používat ventilátor také během transportu v rámci nemocnice.

Vysoce konfigurovatelný a snadno ovladatelný

AVM

Adaptivní ventilační mód (Adaptive ventilation mode)


Chytrý ventilační režim, který značně redukuje počet ventilačních nastavení. Díky konstantnímu měření plicních parametrů, přizpůsobuje AVM dech po dechu podle potřeb pacienta - bez ohledu na to, zda je pacient ventilován mechanicky nebo dýchá spontánně. AVM vždy automaticky vypočítá optimální ventilační vzor při nejnižším možném ventilačním tlaku a bezpečně podporuje pacienty od intubace až po extubaci.

HFOT

Vysokoprůtoková kyslíková terapie (High Flow Oxygen Therapy)


V kombinaci s aktivně zvlhčovaným turbínovým systémem efektivně zlepšuje okysličení pacientů při současném zvyšování komfortu pacienta. Toho je dosaženo díky vysokým průtokům, které vytváří pozitivní tlak v nazofaryngeálním prostoru. Oproti konvenčním neinvazivním typům ventilace, mohou pacienti při současně probíhající HFOT pít, jíst, mluvit.

LRT

Nátroj pro recruitment (Lung Recruitment Tool)

Automatický manévr, který poskytuje všechny potřebné informace pro recruitment plic spolehlivým, reprodukovatelným a jednoduchým způsobem. Nejprve probíhají měření, aby bylo zjištěno, zda jsou plíce pacienta schopny recruitmentu. Pokud ano, mohou být následně kolabované alveoly nebo oblasti plic znovu otevřeny. 

AnimatedLungDynamický nástroj, který vizualizuje mechanický stav plic pacienta. Srozumitelný grafický displej pomáhá na první pohled detekovat jakékoliv změny v poddajnosti nebo odporu plic, stejně jako spontánní aktivitu pacienta.