bellavista 1000 neo
Sem vložte podnadpis

Pro nejmenší a nejcitlivější pacienty

Spolehlivost a bezpečnost jsou při ventilaci vždy klíčové. Jednou z nejobtížnějších úloh je ventilace novorozenců. Při ní je totiž vyžadována nejvyšší přesnost kontroly tlaku a objemu. Ventilátor spojuje nejnovější technologie s přesným dodáváním průtoku vzduchu. Jasně strukturovaný software umožňuje bezproblémové rozšíření funkcí, pomocí jednoduchých aktualizací softwaru. Ventilátor je bezpečný, komplexní, inovativní a nabízí nesrovnatelnou uživatelskou přívětivost.

Maximální přesnost při řízení tlaku a objemu.

TargetVent

Řízená ventilace od 2 mL


Díky preciznímu a rychlému kompenzačnímu systému auto.leak a proximálnímu průtokovému senzoru iFlow 40 je řízená target ventilace možná během tlakově podporovaných, spontánních i neinvazivních režimů. Senzor detekuje změny v průtokových ventilačních vzorech při velmi vysoké vzorkovací frekvenci. Lze použít pro invazivní i neinvazivní ventilaci.

nCPAP a nIPPV

Průtoková nebo tlaková ventilace


Mód bellavista nCPAP může být použit na základě tlaku nebo průtoku. Mód nCPAP sleduje dechovou frekvenci a poskytuje tak dodatečné bezpečí díky alarmu apnoe. S bifázovým neinvazivním nIPPV módem je možné provádět ventilaci při vysokých frekvencích až do 200 dechů za minutu.

Burst Backup

Backup ventilace


Poskytuje maximální bezpečí při nCPAP ventilaci. Nastavením určitého množství dechů můžete předejít stavu apnoe bez přechodu na ventilaci v režimu apnoe. Novorozenec tak může pokračovat v dýchání se svým vlastním spontánním respiračním rytmem.

Veselá tlačítka

Slušivé barvy a tlačítka nálad

V zájmu pomoci příbuzným lépe vnímat ventilátor bellavista 1000 neo v jinak sterilním prostředí, mohou být na obrazovce ventilátoru zobrazena různá veselá tlačítka s motivy zvířátek. Kromě toho je barva ventilátoru nenápadná.

PSVTarget a Oxygen

Pohodlné odvykání a proplachování kyslíkem


PSVTarget lze použít pro pohodlné odpojení s tlakově regulovaným, objemově zajištěným PSVTarget a adaptivní tlakovou podporou.

Nastavitelné proplachování kyslíkem umožňuje uživateli předběžnou volbu maximální úrovně FiO2 a dobu trvání dodání O2.